februari 2019

Datum

Thema

Sprekers

Vrijdagavond

• 22 en 23 februari 2019

• Binnenste buiten

• Willem Smouter en Evert Jan Ouweneel

• Gerald Troost