januari 2019

Datum

Thema

Sprekers

Vrijdagavond

• 25 en 26 januari 2019

• Binnenste buiten

• Willem Smouter en Evert Jan Ouweneel

• Gerald Troost